Základný princíp
Základný princíp
čítaj viac
História
História
čítaj viac
Referencie
Referencie
čítaj viac

Samuel Hahnemann a medicína

 

V 19. storočí, pri vypuknutí epidémie cholery, francúzska vláda povolala Hahnemanna a ten 
liečil polovicu pacientov. Zo 150 ľudí mu zomreli dvaja 80-roční, ostatní prežili bez 
následkov. Zvyšok napriek obetavej práci doktorov utrpel polovičné straty a preživšia 
polovica sa musela vyrovnávať s ťažkými vedľajšími účinkami chemickej liečby. Samuel 
Hahnemann za toto dostal medailu za chrabrosť od francúzskej vlády. Podobných akcií mal 
po celej Európe viac, čím vyvolal nenávisť v najvyšších kruhoch oficiálnej medicíny.

 

Homeopatia v Indii

 

Už za pár desaťročí od Hahnemannovho objavu získala homeopatia rovnocenné postavenie s 
ayurvedou, ktorá má tradíciu 6000 rokov. Dokonca pán Mahátma Gándhí vyhlásil o 
homeopatii, že je to medicína, ktorá pôsobí, ako má a na všetkých úrovniach. Z Indie sú 
známe vynikajúce výsledky pri liečbe HIV.

 

Homeopatia v Usa

 

Na prelome 19. a 20. storočia zaznamenala homeopatia v USA nebývalý rozmach. Výrazné 
osobnosti, ktoré sa o to zaslúžili, boli hlavne James Tyler Kent a Constantine Hering. 
Milionárskym rodinám začali krachovať lekárne, pretože ľudia už ich odporné jedy 
nepotrebovali. Je len pochopiteľné, že podľa zvrátenej logiky sa zasadili o zrušenie 
homeopatie a kruté prenasledovanie homeopatov, čo sa rozšírilo do celého sveta a v rôznych 
podobách pretrváva dodnes.