Základný princíp
Základný princíp
čítaj viac
História
História
čítaj viac
Referencie
Referencie
čítaj viac

HISTORICKÝ POHLED

Od té doby, co zná člověk nemoci, přisuzuje jim tu nebo onu příčinu a snaží se najít v těchto útocích na jeho zdraví nějaký řád, pokouší se je klasifikovat - taková klasifikace nabízí pocit bezpečí proti neznámému.

Zvláštností homeopatického sytému v medicíně - odlišného od všech ostatních škol - je, že umožňuje lékaři přistupovat i k neznámým patologickým okolnostem s racionální jistotou, že najde pro pacienta lék. Klasifikaci tak Hahnemann a další průkopníci homeopatie dlouho nepovažovali za základ. Avšak u mnoha chronických nemocí Hahnemann zjistil, že:

„Nemoci se dále rozvíjejí, podané léky způsobí malý nebo žádný užitek a nemoc se zhoršuje rok od roku... dokonce i když byla léčba zjevné vedena přísně v souladu s pravidly homeopatického umění, jak je známe do dneška. Jejich začátek byl povzbudivý, jejich rozvoj příznivý, jejich zásadní problém beznadějný."

„A přesto, doktrína sama o sobě je postavena na pevných základech pravdy a musí jako taková přetrvat."

Hahnemann nechtěl tyto neúspěchy připsat na vrub nedostatečnému počtu otestovaných léků, zvláště když, v rozporu s každoročně vydávanými dodatky k materii medice, nebylo dosaženo žádného pokroku v léčbě chronických nemoci. Řekl, že od let 1816-1817 ho řešeni tohoto problému zaměstnávalo dnem i nocí, až konečně uspěl s řešením

„tohoto pozoruhodného problému neustálým přemýšlením, neúnavným úsilím, oddaným bádáním a co nejpřesnějšími experimenty, provedenými pro dobro lidstva."

Hahnemann zjistil, že chronické nemoci měly téměř vždy model průběhu, který mohl být vztažen k psoře, sykóze nebo syfilis - k chronickým miasmatům. Navrhl domněnku, že chronické nemoci jsou vlastně důsledkem špatně potlačeného svrabu (svrbění), gonorei a syfilidy. Poukázal na léky, které měly být pravděpodobně v těchto případech nejúčelnější: antimiasmatika. S tímto novým chápáním chronických nemocí si Hahnemann uvědomil, že člověk začal „být schopen ulevit lidstvu od bezpočtu trápení, která tížila ubohé nemocné, trpící nesčetnými únavnými nemocemi, kam až historie sahá ... přinést velké dobrodiní, které nebylo lékařům dostupné z toho, co homeopatie až dosud učila."

Timothy R. Dooley, N.D., M.D. (Homeopatie)